Anunțuri

Concursul județean «Arta online», Ediția I, 03-30 aprilie 2020

 

Download: REGULAMENT

Salariile de bază și sporurile pentru personalul S.P.A la data de 31.03.2020

Download: Document

Dispoziția 277/2020

privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării activității Școlii Populare de Artă Târgu
Jiu în regim complementar de telemuncă, în contextul stării de urgență instituite pe
teritoriul României

Download: Dispozitie Procedura

Dispoziția 276/2020

Privind completarea dispozitiei 273/2020

Download: Dispozitie

Dispoziția 273/2020

Privind suspendarea cursurilor Școlii Populare de Artă Tg-Jiu în perioada 11-22 martie 2020.

Download: Dispozitie

Dispoziția 243/2020

Privind modificarea Dispoziției 209/2019 și completarea Dispoziției 181/2019 privind taxele de scolarizare și de intrare la spectacole precum si a tarifelor pentru prestări artistice.

Download: Dispozitie

ANUNȚ 05.02.2020

Incepand cu data de 10 februarie 2020, taxele scolare se pot achita:
A. la casieria institutiei prin POS (cu cardul)
B. prin virament bancar, in contul nostru deschis la Trezoreria Targu Jiu: RO55TREZ33621G330500XXXX
De retinut ca pentru plata prin virament bancar trebuie tinut cont de urmatoarele:
1. BENEFICIARUL este SCOALA POPULARA DE ARTA TARGU JIU
2. Detaliile de plata trebuie sa contina:
• Numele cursantului
• Disciplina
• Numele instructorului

Mai jos se afla lista cu numele instructorilor nostri, precum si disciplinele pe care le predau.
Mentionam ca prima transa de plata se face la inscriere si se achita doar la casieria institutiei in momentul inscrierii.
Pentru orice lamuriri in privinta transelor a doua si a treia a taxelor scolare, va rugam sa contactati instructorii.

Download: Lista

Codul etic și de integritate al personalului contractual din cadrul Școlii Populare de Artă Tg-Jiu

Download: Document

Dispozitia nr. 209 2019, completare Dispozitie taxe de scolarizare 2019-2020 nr. 181 2019

Download: Document

Dispozitia nr. 182 2019 privind reducerea taxelor in anul scolar 2019-2020

Download: Document

Anunt privind rezultatul final al concursului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a doua posturi contractuale vacante/temporar vacante

Download: Anunt

ANUNŢ privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de execuție de actor mânuitor – păpuși treapta profesională III, studii gimnaziale/medii, secția Teatrul de păpuși din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu, din data de 26.09.2019.

Download: Anunt

Salariile de bază și sporurile salariaților Școlii Populare de Artă Tg-Jiu la data de 30.09.2019

Download: Document

ANUNŢ privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidata participantă la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de execuție de actor mânuitor – păpuși treapta profesională III, studii gimnaziale/medii, secția Teatrul de păpuși din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu, din data de 26.09.2019.

Download: Anunt

Anunt privind rezultatul selectiei de dosare pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a doua posturi contractuale vacante

Download: Anunt

Anunt examen promovare în gradul profesional imediat superior pentru doua posturi contractuale vacante

Download: Anunt

Anunț privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatele
participante la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior gradului II, a două funcţii contractuale de execuţie de expert, gradul profesional II la Compartimentul instruire şi formare continuă de interes comunitar din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu

Download: Anunt

Anunt privind punctajul şi rezultatul final obtinut de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu

Download: Anunt

Anunt privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu

Download: Anunt

Anunt privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu, din data de 15.07.2019

Download: Anunt

Anunt examen promovare în gradul profesional imediat superior pentru cateva funcţii contractuale de execuţie

Download: Anunt

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale

Download: Anunt

Hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare

Download: Hotărâre

Dispoziția nr.182/2019 pentru reducerea taxelor și definirea situațiilor care au această consecință în anul școlar 2019-2020

Download: Dispozitie Taxe 2019

Concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante

Download: Anunt   Rectificare anunț

Salariile de baza brute si sporurile pentru personalul din din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31.03.2019

Download:  Document

Salariile de baza brute si sporurile pentru personalul din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu, la data de 30.09.2018

Download:  Document

Taxe de scolarizare, de intrare la spectacole, tarife pentru prestari 2018-2019

Download:  TAXE

Raport de activitate

Download:  FORMULAR

Salariile brute si sporurile la 31.03.2018:

Download:  DOCUMENT

Anunt nr. 298 din 01.02.2018

Privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidata participantă la  examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al functiei contractuale de execuție de expert gradul profesional II, studii superioare in cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes
comunitar.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunt nr. 101 din 15.01.2018

$coala Populară de Artă Târgu-Jiu cu sediul in Municipiul Târgu Jiu str. Vasile
Alecsandri Nr. 53, județul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional
imediat superior al functiei contractuale de execuție de expert gradul profesional II,
studii superioare in cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes
comunitar.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunt nr. 4182 din 23.11.2017

privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate gradul profesional IA – studii superioare, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, IT şi relaţii publice, din data de 21-23.11.2017.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Dispoziția nr. 188/2017

privind stabilirea taxelor de scolarizare pentru 2017-2018, a taxelor pentru intrare spectacole, a tarifelor pentru servicii muzicale si artistice

DOWNLOAD: DISPOZIȚIE

Anunt nr. 4154 din 21.11.2017

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate gradul profesional IA – studii superioare, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, IT şi relaţii publice, din data de 21.11.2017.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunt nr. 4057 din 14.11.2017

privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate gradul profesional IA – studii superioare, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, IT şi relaţii publice.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunt nr.38961 din 31.10.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate gradul profesional IA – studii superioare, în cadrul Compartimentului achiziţii publice, IT şi relaţii publice.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Salariile de bază brute si sporurile personalului SPA 30.09.2017

DOWNLOAD: DOCUMENT

Anunt nr.2451 din 11.07.2017

Privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu organizat în perioada 06 – 10.07.2017, astfel:

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunt nr.2439 din 10.07.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, din data de 10.07.2017.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunt-Procedura analizare nou Proiect Management pentru Scoala Populara de Arta Targu Jiu

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 8455 din 07.07.2017

Consiliul Județean Gorj organizează, în conformitate cu prevederile art. 431 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 – Anexa nr. 1, procedura de analizare a noului Proiect de management pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliul Județean Gorj, ce se va desfășura conform următorului calendar:

1. Depunerea Proiectului de management de către manager – până la data de 31.07.2017;
2. Analiza Proiectului de management – prima etapă – perioada 02.08 – 10.08.2017
3. Susţinerea Proiectului de management în cadrul unui interviu – a doua etapă – până la data de 17.08.2017;
4. Aducerea la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia – 18.08.2017;
5. Depunerea contestațiilor – până la data de 25.08.2017;
6. Soluţionarea contestaţiilor – până la data de 30.08.2017;
7. Aducerea la cunoştinţa managerului, precum și la cunoştinţă publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii de interes public (dacă este cazul) – până la data de 31.08.2017.
Anexăm la prezentul anunț:
1.Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 114/29.06.2017 privind aprobarea Caietului de obiective la examenul/concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Gorj pentru Școala Populară de Artă Târgu-Jiu.
Caietul de obiective din anexa la această hotărâre cuprinde setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunităţii, pentru perioada 01.10.2017-30.09.2022.
2. Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21/26.02.2016 pentru aprobarea unor reglementări proprii privind exercitarea și evaluarea managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj – în Anexa nr. 1.
La Capitolul VI din anexa nr. 1 este prevăzută Procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obținut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, aprobată în baza prevederilor Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 – Anexa nr. 1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/236, telefon: 0253/212016, interior: 251/236.

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Anunț nr.2357 din 06.07.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, din data de 06.07.2017.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.2314 din 30.06.2017

Privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante în cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.2174 din 23.06.2017

Privind rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional al funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul programe, marketing și impresariat din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, organizat în data de 23.06.2017.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.2171 din 23.06.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul programe, marketing și impresariat din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.1937 din 09.06.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu cu sediul în Municipiul Târgu Jiu str. V. Alecsandri Nr. 53, judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I, studii superioare la Compartimentul Programe, marketing și impresariat..

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.1888 din 08.06.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante, astfel:
– 1 post de execuţie de expert (canto muzică populară) gradul profesional II studii superioare, în cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes comunitar;
– 1 post de execuţie de expert (pictură) ½ normă, gradul profesional II studii superioare, în cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes comunitar;
– 1 post de execuţie de actor mânuitor păpuși, treapta profesională III, studii medii, în cadrul Secției teatrul de păpuși.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.1746 din 29.05.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1690 din 25.05.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1659 din 23.05.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1600 din 18.05.2017

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de regizor scenă treapta profesională III, studii medii, Compartimentul programe, marketing și impresariat, din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1401 din 04.05.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, str. V. Alecsandri Nr. 53, judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul Financiar-contabilitate, resurse umane şi administrativ;
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul Financiar-contabilitate, resurse umane şi administrativ;
– funcţia contractuală de execuţie de actor (mânuitor păpuşi-marionete), gradul profesional I, Secţia Teatrul de păpuşi.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1296 din 26.04.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie de regizor scenă, treapta profesională III, studii medii, în cadrul Compartimentului programe, marketing și impresariat.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 4054 din 27.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3991 din 22.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, din data de 22.12.2016.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3934/ 19.12.2016    privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3601/18.11.2016 :

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante, astfel:
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului instruire;
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului activități cultural – artistice;
– 1 post de execuţie de regizor scenă, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Compartimentului programe, marketing și impresariat;
– 1 post de execuţie de actor mânuitor păpuși, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Secției teatrul de păpuși.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1064/15.04.2016 privind rezultatele si punctajul probei scrise

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 872/ 31.03.2016

Şcoala Populară de Artă cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. V. Alecsandri, Nr. 53, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional II la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul Personal de instruire auxiliar.


ANUNT pagina 2

DOWNLOAD: ANUNȚ