Anunțuri

Anunț nr. 4054 din 27.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3991 din 22.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, din data de 22.12.2016.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3934/ 19.12.2016    privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3601/18.11.2016 :

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante, astfel:
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului instruire;
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului activități cultural – artistice;
– 1 post de execuţie de regizor scenă, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Compartimentului programe, marketing și impresariat;
– 1 post de execuţie de actor mânuitor păpuși, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Secției teatrul de păpuși.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1064/15.04.2016 privind rezultatele si punctajul probei scrise

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 872/ 31.03.2016

Şcoala Populară de Artă cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. V. Alecsandri, Nr. 53, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional II la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul Personal de instruire auxiliar.


ANUNT pagina 2

DOWNLOAD: ANUNȚ