Anunțuri

Anunț nr.2174 din 23.06.2017

Privind rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional al funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul programe, marketing și impresariat din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, organizat în data de 23.06.2017.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.2171 din 23.06.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul programe, marketing și impresariat din cadrul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.1937 din 09.06.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu cu sediul în Municipiul Târgu Jiu str. V. Alecsandri Nr. 53, judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I, studii superioare la Compartimentul Programe, marketing și impresariat..

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.1888 din 08.06.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante, astfel:
– 1 post de execuţie de expert (canto muzică populară) gradul profesional II studii superioare, în cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes comunitar;
– 1 post de execuţie de expert (pictură) ½ normă, gradul profesional II studii superioare, în cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes comunitar;
– 1 post de execuţie de actor mânuitor păpuși, treapta profesională III, studii medii, în cadrul Secției teatrul de păpuși.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr.1746 din 29.05.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1690 din 25.05.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1659 din 23.05.2017

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1600 din 18.05.2017

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de regizor scenă treapta profesională III, studii medii, Compartimentul programe, marketing și impresariat, din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1401 din 04.05.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, str. V. Alecsandri Nr. 53, judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul Financiar-contabilitate, resurse umane şi administrativ;
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul Financiar-contabilitate, resurse umane şi administrativ;
– funcţia contractuală de execuţie de actor (mânuitor păpuşi-marionete), gradul profesional I, Secţia Teatrul de păpuşi.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1296 din 26.04.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie de regizor scenă, treapta profesională III, studii medii, în cadrul Compartimentului programe, marketing și impresariat.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 4054 din 27.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3991 din 22.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, din data de 22.12.2016.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3934/ 19.12.2016    privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3601/18.11.2016 :

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante, astfel:
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului instruire;
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului activități cultural – artistice;
– 1 post de execuţie de regizor scenă, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Compartimentului programe, marketing și impresariat;
– 1 post de execuţie de actor mânuitor păpuși, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Secției teatrul de păpuși.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1064/15.04.2016 privind rezultatele si punctajul probei scrise

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 872/ 31.03.2016

Şcoala Populară de Artă cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. V. Alecsandri, Nr. 53, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional II la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul Personal de instruire auxiliar.


ANUNT pagina 2

DOWNLOAD: ANUNȚ