Anunțuri

Anunț nr. 1296 din 26.04.2017

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie de regizor scenă, treapta profesională III, studii medii, în cadrul Compartimentului programe, marketing și impresariat.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 4054 din 27.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3991 din 22.12.2016 privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, din data de 22.12.2016.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3934/ 19.12.2016    privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante din cadrul Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 3601/18.11.2016 :

Şcoala Populară de Artă Târgu – Jiu cu sediul în municipiul Târgu – Jiu, str. Vasile Alecsandri nr. 53, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante, astfel:
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului instruire;
– 1 post de conducere de șef serviciu, gradul II, studii superioare, clasa de salarizare 73, în cadrul Serviciului activități cultural – artistice;
– 1 post de execuţie de regizor scenă, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Compartimentului programe, marketing și impresariat;
– 1 post de execuţie de actor mânuitor păpuși, treapta profesională I, studii medii, în cadrul Secției teatrul de păpuși.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 1064/15.04.2016 privind rezultatele si punctajul probei scrise

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunț nr. 872/ 31.03.2016

Şcoala Populară de Artă cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. V. Alecsandri, Nr. 53, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii contractuale de execuţie:
– funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul Achiziţii publice, IT şi relaţii publice;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional II la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul de instruire şi formare continuă de interes comunitar;
– funcţia contractuală de execuţie de expert, gradul profesional I la Compartimentul Personal de instruire auxiliar.


ANUNT pagina 2

DOWNLOAD: ANUNȚ