News

Anunt nr. 298 din 01.02.2018

Privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidata participantă la  examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al functiei contractuale de execuție de expert gradul profesional II, studii superioare in cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes
comunitar.

DOWNLOAD: ANUNȚ

Anunt nr. 101 din 15.01.2018

$coala Populară de Artă Târgu-Jiu cu sediul in Municipiul Târgu Jiu str. Vasile
Alecsandri Nr. 53, județul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional
imediat superior al functiei contractuale de execuție de expert gradul profesional II,
studii superioare in cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes
comunitar.

DOWNLOAD: ANUNȚ