News

Anunt nr. 101 din 15.01.2018

$coala Populară de Artă Târgu-Jiu cu sediul in Municipiul Târgu Jiu str. Vasile
Alecsandri Nr. 53, județul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional
imediat superior al functiei contractuale de execuție de expert gradul profesional II,
studii superioare in cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes
comunitar.

DOWNLOAD: ANUNȚ